Ordern omfattar licens/programvara för optimering och kvalitetssortering till en kund i British Columbia. Systemet ingår i en totalentreprenad med tillhörande styrsystem och mekanisk installation, vilket levereras av Raptor Inc.

Leverans och driftsättning är planerad till årsskiftet 2018/2019.

”Vår satsning på den nordamerikanska marknaden har visat sig vara lyckad. Vårt mål att ytterligare utveckla samarbetet med Raptor Inc, till att omfatta såväl nya applikationer som fler regioner i Nordamerika”, säger Mikael Jacobsson, Affärsutvecklingsansvarig RemaSawco AB.

Den nya affärsmodellen innebär att Raptor tar det fulla ansvaret för installationen och dess ingående komponenter, under namnet FX-85 och RS leverans utgörs av en licensintäkt för programvaran, vilket leder till en hög marginal i affären.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning.

Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och visiondata och kan användas för samtliga sorteringar, inklusive beröringsfri hållfastsortering.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

 

Läs mer om pressmeddelandet här