Publicerad 181029

Leverans och driftsättning är planerad till sommaren 2019.

”Vi tackar Ingarps Trävaror för förtroendet att få vara med och bygga för framtiden och öka utbyte och prestanda i dess produktionsanläggningar” säger Johan Friberg, VD för Image Systems.

RS-BoardScanner är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk tvåsidig eller fyrsidig mätning och kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering och optimering för sågverk, tack vare RemaSawcos unika applikation för beröringsfri hållfasthetsklassning, RS-StrengthGrader.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Läs pressmeddelandet här!