Ordern omfattar ett komplett system för optimering och kvalitetssortering med hållfasthetsklassning till hyvleriet på VIDA Vislanda. Systemet inkluderar RS-BoardScannerQ med stödfunktionerna RS-StrengthGrader och RS-EndSorter.

Leverans och driftsättning är planerad till årsskiftet 2018/2019.

”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i VIDAs strategiska utveckling och satsning på ökat utbyte och hög prestanda i deras produktionsanläggningar” säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

”Efter det positiva samarbetet och framgången med motsvarande projekt på VIDA Nössemark har vi sett fram emot att få ta nästa steg tillsammans med VIDA” fortsätter Johan Friberg.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Läs hela pressmeddelandet här!